De jaarlijkse snertloop werd gehouden op het terrein van De Breul en daarna een snertmaaltijd bij de Gevato aan de overkant van de
Driebergseweg.
Ingestuurd door Theo Geutjes

BewarenBewaren

BewarenBewaren