Sabine, Leny en Bert

 

Begroting
Op dit moment hebben 150 Laganen toegezegd te komen.
Als we €10 vragen is dit €1500
Bij aankomst krijgt iedereen 2 (drank-)muntjes. Deze kosten €2,50 per stuk.
Blijft over €750
Barpersoneel kost €25 per uur, drie bars, á 5 uur is €375.
Blijft over€ 375.
Bij binnenkomst krijgt iedereen koffie of thee en een petitfour (Leny) (stelpost hiervoor 150 x 1,50) is €225.
Blijft over €150.
Als we voor €100 euro zoutjes (etc) kopen blijf per saldo €50 euro over.

Dit is een raming van de opbrengsten en kosten, maar het lijkt voorlopig op een haalbare en dekkende begroting.

Betaling

Besloten wordt om vooraf te laten betalen. Dit geeft een zeker inzicht in de beschikbare middelen en voorkomt dat bij de entree een soort wisselkantoor moet komen. Besloten wordt dat Sabine voor het rekeningnummer zorgt. Betalen = aanmelding definitief = zekerheid op financieel gebied. In de komende mail zal e.e.a. vermeld staan.

Herinneringen uit de Lagatijd

ook in de mail zal gevraagd worden om plakboeken, fotoboeken, vaantjes, kleding en andere Laga-memorabilia mee te nemen. Aan Cees Dhondt zal gevraagd worden waar de Lagavlag is, of er lege diploma’s zijn en of een origineel stoffen embleem is (Bert).

Mailing

Er komt nog een drietal mail-mededelingen. December, januari en maart.
December:
(Sabine)
Lokatie, datum, kosten
Plek voor memorabilia
Tot nu toe aangemeld (getal)
Geef oproep tot aanmelden door

Januari:
Stand van zaken inschrijvingen
Stand van zaken betalingen
Wervende oproep “we hebben er zin in…”

Maart:
Bijna zover
Stand van zaken inschrijvingen
Stand van zaken betalingen
Oproep memorabilia, maar ook video’s, powerpoint, foto overslagen etc..

Er zal gekeken worden of er een sluitend elektronisch bestand van aanmelding, betaling en incomplete gegevens van Laganen gemaakt kan worden (Jetty Blankestijn zegt toe Sabine hierbij te helpen). Ook wordt gekeken of er een Internet-mededeling te maken is (Bert). Er zal een bericht in de Telegraaf komen waar de reünie onder de aandacht gebracht zal worden (Leny).

Volgende bijeenkomst
Volgende bijeenkomst is op 19 januari 2018, Boogmuur 1 in Houten (Bert)

 

Actielijst:

Sabine:

  • bankrekening openen,
  • ledenadministratie in systeem (i.s.m. Jetty),
  • mail december

Bert:

  • Contact Cees Dhondt,
  • Internet-mededeling
  • verslag bespreking maken

Leny:

  • Petitfour bespreken,
  • Telegraaf inlichten